• Aikatsu! - Aikatsu! Idol Katsudou! Idol ga Tsudou!, Aidoru ga Tsudou!, Aikatsu! 2, Idol ga Tsudou! 2 VietSub
    Aikatsu!
    2012
    184,089
    Aikatsu! Idol Katsudou! Idol ga Tsudou!, Aidoru ga Tsudou!, Aikatsu! 2, Idol ga Tsudou! 2 VietSub
    35 VietSub